Privacyverklaring

Uw privacy

Urban Trees vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom geven we u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie over de wijze waarop Urban Trees persoonsgegevens verwerkt van onze klanten, leveranciers, contacten en bezoekers van de website.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Urban Trees zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

• duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

• uw persoonsgegevens verwerken en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Urban Trees, Kattenburg 59a, 6651 AM Druten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u contact heeft gehad met een van onze medewerkers, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. 

In het kader van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt Urban Trees contactgegevens, waaronder uw naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en activiteiten op onze website en IP-adres.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Urban Trees uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Urban Trees verwerkt deze voor de volgende doelen:

  • om goederen en diensten bij u op te halen dan wel af te leveren
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • het afhandelen van uw betalingen

indien we persoonsgegevens moeten verstrekken waartoe we wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van de belastingdienst.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Urban Trees gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Urban Trees, Kattenburg 59a, 6651 AM Druten of e-mail: info@urbantrees.com.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Urban Trees behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.