Oświadczenie o ochronie prywatności

Twoja prywatność

Urban Trees przywiązuje dużą wagę do właściwego postępowania z danymi osobowymi. Dlatego w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności zapewniamy jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki Urban Trees przetwarza dane osobowe naszych klientów, dostawców, osób kontaktowych i odwiedzających witrynę.

Oczywiście Twoje dane osobowe będą traktowane i zabezpieczane z najwyższą starannością. Urban Trees przestrzega Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (AVG) i Ustawy wdrożeniowej AVG.

 

Oznacza to, że:

• jasno określić – za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności – cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;

• ograniczamy gromadzenie przez nas danych osobowych wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do tych celów;

• przetwarzać Twoje dane osobowe i prosić o Twoją zgodę w przypadkach, gdy taka zgoda jest wymagana;

• podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych osobowych, a także żądać tego samego od podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu;

• szanować Twoje prawo do udostępnienia, poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych na Twoją prośbę.

Za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest firma Urban Trees, Kattenburg 59a, 6651 AM Druten.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ miałeś kontakt z jednym z naszych pracowników, korzystałeś z naszych usług i/lub ponieważ nam je przekazałeś. 

W ramach naszych usług Urban Trees zbiera i przetwarza dane kontaktowe, w tym Twoje imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz aktywność na naszej stronie internetowej i adres IP.

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Istnieją różne cele, dla których Urban Trees gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe. Urban Trees przetwarza je w następujących celach:

  • aby odbierać lub dostarczać od Ciebie towary i usługi
  • aby móc do Ciebie zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to niezbędne do świadczenia naszych usług
  • obsługa Twoich płatności

jeśli musimy podać dane osobowe, do których podania jesteśmy prawnie zobowiązani, np. dane potrzebne do zeznania podatkowego.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których Twoje dane są zbierane oraz zgodnie z ustawowym okresem przechowywania danych organów podatkowych.

 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Traktujemy Twoje dane poufnie i nie publikujemy ich.

Twoje dane podmiotom trzecim przekażemy tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji uzgodnionego z Tobą lub Twoją firmą produktu lub usługi. Aby chronić Twoje prawa, zawieramy umowę o przetwarzaniu z tymi stronami trzecimi (partnerami).

 

Korzystanie z plików cookie

W naszej witrynie używamy technicznych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności. Używane przez nas pliki cookie są niezbędne do technicznego działania witryny i wygody użytkowania. Dbają o prawidłowe działanie serwisu i np. zapamiętują Twoje preferowane ustawienia. Możemy to również wykorzystać do optymalizacji naszej strony internetowej. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie zapisywała już plików cookie. Ponadto możesz również usunąć wszystkie zapisane wcześniej informacje za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

 

Bezpieczeństwo

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych, Urban Trees stosuje techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa. Procedury te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ze względu na rodzaje przetwarzania i charakter danych osobowych podlegających ochronie.

 

Przeglądaj, modyfikuj lub usuwaj dane

Jeśli po przeczytaniu tego będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności lub chcesz skorzystać z prawa do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, skontaktuj się z: Urban Trees, Kattenburg 59a, 6651 AM Druten lub e e-mail: info@urbantrees.com.

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Urban Trees zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności i plików cookies. Dlatego zalecamy regularne przeglądanie naszego oświadczenia o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane 22 maja 2018 r.