Vi är specialister på att välja ut de allra bästa växterna från det tillgängliga utbudet. Tillsammans med dig går vi igenom urvalsproceduren så att du säkert vet att vi väljer de växter som är mest lämpliga. Du får gärna vara med när vi märker växterna i plantskolan.