Vi är involverade i hela projektet, från den första konsultationen till leveransen av växterna. Vi ger också råd om hur växterna ska planteras. Tack vare vårt personliga arbetssätt har vi i över 20 år kunnat uppfylla önskemålen från kunder i hela Europa.

  • RÅDGIVNING OM VÄXTER

    Med specifika kunskaper inom trädgårds- och landskapsdesign kan vi omsätta önskemålen från entreprenörer och trädgårdsarkitekter till konkret genomförda planer.

  • URVAL

    Vi är specialister på att välja ut de allra bästa växterna från det tillgängliga utbudet. Tillsammans med dig går vi igenom urvalsproceduren så att du säkert vet att vi väljer de växter som är mest lämpliga. Du får gärna vara med när vi märker växterna i plantskolan.

  • TRANSPORT

    Vi ser till att dina växter transporteras till önskad plats. Tack vare vårt goda samarbete med ett transportföretag kan vi leverera växterna till valfri destination, med olika material.

Lär känna specialisterna hos Urban Trees.

LÄR KÄNNA OSS