Vi levererar ett stort utbud av perenner och gräs i olika format. Perenner finns i många olika färger och är lätta att kombinera. På vintern dör växtdelarna ovan jord medan rötterna i jorden överlever. Prydnadsgräs är vackra året runt. Du kan välja mellan vintergröna, låga, höga och blommande prydnadsgräs.

Andra intressanta växter

Vill du ha vår hjälp med ett projekt?

TA KONTAKT MED OSS