Vi kan levere et varieret udbud af træer. Udover de mest kendte træer, rådgiver vi også vedrørende de mere specielle sorter. Således kan vi tilbyde et passende træ til enhver situation. Vi foretager selv al mærkning og levering, og samtlige træer leveres som klumpplante; med eller uden net om rodklump. Udover unge træer i standardstørrelse, leveres også voksne træer. Selvsagt vejleder vi angående hvilke hjælpemidler, der kan være brug for ved losning af træer.

Andre interessante beplantningsformer

Lad os sørge for en totalløsning

KONTAKT OS