Dzięki naszej dogłębnej znajomości projektowania ogrodów i krajobrazu, jesteśmy w stanie przełożyć życzenia wykonawców i architektów na konkretną roślinność.